Turquoise Indian cotton kimono dressing gown with pink bird design

Indian cotton pink kimono dressing gown

Indian cotton pale green kimono

Green and pink "peony" design Indian cotton kaftan

Black and pink "peony" design Indian cotton kaftan

Turquoise kaftan peony design

Indian cotton pink embroidered night dress

Indian cotton "bird" design dressing gown

Indian cotton long sleeve embroidered night dress